Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

11 kwietnia 2016

W ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

w dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie opiekuna ze strony UE Katowice dr Ewy Janik

z uczniami czwartej klasy

szkola_01

 

Celem spotkania było:

- przedstawienie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (zaprezentowanie Wydziałów UE  Katowice, kierunków studiów oraz specjalności):

http://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna.html?tm=2

- poinformowanie uczniów o warunkach, zasadach oraz terminach rekrutacji na UE Katowice na rok akademicki 2016/2017:

http://www.ue.katowice.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji.html

http://www.ue.katowice.pl/kandydaci/terminarz-rekrutacji.html

- zaprezentowanie   przewodnika dla kandydatów na studia w roku akademickim  2016/2017:

http://www.ue.katowice.pl/kandydaci/przewodniki-dla-kandydatow.html

Wróć