Warsztaty Naukowe „Moja pierwsza działalność gospodarcza”

07 czerwca 2013

Dnia 6 czerwca 2013 roku o godzinie 8:00, w Bielskim Ośrodku Naukowo Dydaktycznym przy ul. Dworkowej 5, odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem:

„Moja pierwsza działalność godpodarcza”

Warsztaty poprowadzili: członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, a także Pan Marcin Sławecki student Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach.

Zarząd

Wróć