Ambasadorzy MF – termin zgłoszeń 30.06.2021

10 czerwca 2021

Dla kogo jest ten program

Jeśli:

jesteś studentem lub doktorantem,

jesteś osobą aktywną w kołach naukowych lub organizacjach studenckich,

lubisz wyzwania,

chcesz dowiedzieć się więcej o administracji skarbowej, misji i wizji Ministerstwa Finansów,

chcesz nawiązać kontakty z potencjalnym pracodawcą,

czekamy na Ciebie!

Co zyskujesz

tytuł Ambasadora MF,

udział w pionierskim programie instytucji publicznej,

możliwość współpracy z pracownikami MF przy realizacji badań i przygotowaniu publikacji,

możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach,

możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu projektów,

bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania MF „od kuchni”,

indywidualne podejście koordynatorów programu, nastawione na rozwój ambasadora,

certyfikat z uczestnictwa w programie.

Czas trwania

program trwa 1 rok akademicki (październik-wrzesień)

Zadania ambasadorów

promowanie MF, w tym programów MF, wśród studentów i absolwentów swojej uczelni,

udostępnianie w mediach społecznościowych informacji o projektach organizowanych przez MF,

współpraca z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi i biurem karier na swojej uczelni,

opiniowanie planów promocji MF na uczelniach wyższych,

udział w wydarzeniach organizowanych przez MF oraz targach pracy,

informowanie zainteresowanych studentów i doktorantów o zasadach rekrutacji oraz możliwościach podjęcia pracy w MF,

udział w dedykowanych szkoleniach organizowanych przez MF,

stały kontakt z opiekunami programu i pozostałymi ambasadorami,

raportowanie swoich działań opiekunom programu.

Materiały

Regulamin Programu Ambasadorzy MF
20210318​_Regulamin​_Ambasadorzy​_MF.pdf 0.23MB

Porozumienie dla Programu Ambasadorzy MF
20210318​_Porozumienie​_Ambasadorzy​_MF.pdf 0.38MB

Plakat Ambasadorzy MF
AKCELERATOR​_Ambasadorzy​_MF.pdf 0.05MB

Wróć