Projekt „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie” – płatne staże dla studentów

14 czerwca 2021
Projekt „Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie”.
Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program stażowy skierowany jest dla studentów studiujących na I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach:

Ekonomii,

Logistyki w biznesie,

Finanse Menedżerskie,

Analityki gospodarczej

Finansów i Rachunkowości

Staż trwa 120 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo),

a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2.220,00 zł brutto
wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi.
Staże można odbywać do końca września 2021
więcej informacji na stronie:
Wróć