VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,(Nie)bezpieczne Podatki”

10 listopada 2023

Koło Naukowego Prawa Podatkowego TBSP UJ, Koło Naukowe Prawa Budowlanego i Nieruchomości UJ oraz Koło Naukowego Administratywistów TBSP UJ zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową ,,(Nie)bezpieczne Podatki”

w dniu 9 grudnia 2023 r. (online).

Jest to wydarzenie online, mające na celu odpowiedzieć na takie pytania jak:

Czy podatki są ,,bezpieczne”?

Czy mogą być?

Jakimi środkami dysponują organy podatkowe by ukarać podatnika?

oraz wiele, wiele więcej.

Aby jak najrzetelniej przedstawić złożoność  problematyki będącej przedmiotem Konferencji, swoje prelekcje przedstawią wybitne postaci ze środowiska akademickiego, prawnego, ekonomicznego, administracyjnego oraz osoby ze świata biznesu i praktycy. Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/291926807081475?ref=newsfeed  

Wróć